Purkujätteen kierrätys - Lappeenrannan Rakennuttaja - Purkupiha

Lappeenrannan kaupungin osakkuusyhtiö Lappeen Rakennuttaja Oy tilasi Purkupihalta vanhan teollisuusrakennuksen massiivipurkutyön johon kuului purkujätteen kierrätys. Purkujätteen hyödyntämisen lisäksi Purkupihalla oli hyvät resurssit erityisesti purkutöistä syntyvän pölyn ja melun hallintaan.

Lappeen Rakennuttaja on Lappeenrannan kaupungin omistama rakennuttamispalveluita tuottava yhtiö. Purettava teollisuusrakennus oli kooltaan noin 3 000 neliötä. Rakennus on alunperin toiminut tulliterminaalina ja -tullin toimistona. Tullitoimintojen väistyttyä rakennus on myöhemmin ollut huolintakäytössä ja yritystiloina.

– Purkupiha on valtakunnallinen purkuyritys, joka hoitaa tällaisia purkutöitä. Heillä on tarvittava kalusto ja näkemys siitä, miten tällaisia rakennuksia puretaan, kertoo Lappeen Rakennuttajan rakennuttajainsinööri Petri Mustapää. Purkupiha toteutti myös tarvittavat erikoispurkutyöt kohteessa, sillä jo aiemmin teetetyssä haitta-ainekartoituksessa todettiin mm. putkieristeiden, seinäkaakeleiden kiinnitysaineiden sekä lattiapinnoitteiden sisältävän asbestia.

Hyvin hoidettu kokonaisuus

Ennen varsinaiseen purkutyöhön ryhtymistä kohteessa tehtiin tarvittavat suunnitelmat: purkutyö-, laadunvarmistus-, ympäristö,  riskienhallinta- sekä työturvallisuussuunnitelmat Purkupihan toimesta. Urakkaan kuului vanhan rakennuksen purkaminen kokonaan ja purkujätteen valjastaminen nykynormien mukaiseen hyötykäyttöön eli purkujätteen kierrätys.

Purkutyöt aloitettiin haitta-aineiden poistamisella. Asbestia sisältävät rakennusosat eristettiin muusta tilasta ja eristetty tila alipaineistettiin. Näin varmistettiin ettei asbestipurkutyön aikana syntyvä pöly pääse leviämään muuhun ympäristöön. Asbestipurkutyön jälkeen tilaan suoritettiin ilmamittaus, jotta varmistuttiin ilman puhtaudesta ja asbestin sulkutunnelit voitiin turvallisesti poistaa. Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista työtä, ja sen tekeminen on sallittua vain asbestipurkuluvat omaaville ammattilaisille. Vasta tämän jälkeen siirryttiin kevyt- ja rakaspurkutyön vaiheisiin.

Kevytpurkutyö alkoi loisteputkien ja irtaimiston poistolla. Tässä vaiheessa rakennukset siivottiin sisältä, eli rakennuksen sisällä olevat, lähes kaikki ei kantavat rakenteet ja rakenneosat poistettiin. Tässä vaiheessa tapahtui siis mm. tullirakennuksen ovien, karmien, listojen, pintamateriaalien, kevyiden väliseinien, alaslaskukattojen sekä enimpien sähköjohtojen ja putkien poisto. Tässä vaiheessa työtä lajitteleva purku on tärkeässä roolissa, jotta kaikki hyödyntämiskelpoiset materiaalit saadaan otettua talteen, kertoo purkukohteen vastaava työnjohtaja Jani Perälä Purkupiha Oy:stä. Lajittelevassa purkutyössä kaikki purkumateriaalit lajitellaan omiin ryhmiin jatkojalostuksen, hyötykäytön ja kaatopaikkakelpoisuuden mukaisesti. Sama menetelmä on käytössä myös raskaspurkuvaiheessa, jossa rakennuksen seinä- ja kattorakenteet puretaan, samoin kuin sokkelit, laatta ja anturat. Raskaspurkutyön yhteydessä puretaan ja lajitellaan koneellisesti myös talotekniset laitteet. Puutavara, betoni, teräs ja haitta-aineet eroteltiin toisistaan ja sen jälkeen suoritettiin poiskuljetus isoissa erissä. Kokonaisuus oli Mustapään mukaan hoidettu hyvin järkevästi ja sovittujen aikataulujen mukaisesti.

– Käytännössä kaikki haitta-aineeton purkujäte kierrätettiin tai jalostettiin energiaksi, Mustapää kiteyttää.

– Puutavara meni pääosin energiajätteeksi. Metalli meni sulattamoon ja kiviaines sekä betoni puolestaan taas esimerkiksi maantiepohjien täyttösoraksi ja muiksi maa-aineksiksi, Mustapää luettelee.

Sopiva kumppani vaativiin kohteisiin

Purkujätteiden kierrätyksen lisäksi Purkupihalla on Mustapään mukaan hyvät resurssit myös purkutöihin liittyvän metelin ja pölyn hallintaan. Heillä on valmius suihkuttaa vettä vesitykillä tai purkukoneen puomin päästä tulevalla vesisumulla, jotta pöly pidetään hallinnassa.

– Nämä ovat tärkeitä asioita, sillä purkutöillä ei saa aiheuttaa haittaa kolmansille osapuolille, Mustapää painottaa.

– Suosittelisin Purkupihaa yhteistyökumppaniksi silloin, kun kyseessä on iso ja vaativa purkukohde, missä tarvitaan isoa kalustoa sekä nopeaa toimintaa. Purkupihalla on useita omia kierrätysasemia jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä varten jota he tarvittaessa täydentävät laajalla kumppaniverkostolla varmistaakseen purkujätteiden asianmukaisen käsittelyn, Mustapää summaa.

    Jätä tarjouspyyntö

    Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!

    Jätä tarjouspyyntö