Asbestipurku ja asbestikartoitus vaatii ammattitaitoa - Purkupiha

Eristeenä käytetty asbesti on haastava materiaali saneerausten purkutöissä. Kokeneen asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan tekemä asbestikartoitus ja asbestipurkutöihin pätevöityneen purku-urakoitsijan avulla asbestia sisältävät rakenteet voidaan purkaa luotettavasti ja turvallisesti.

ASBESTIA ON käytetty hyvien palonkesto-ominaisuuksiensa vuoksi laajalti lämmön-, sähkön- ja vedeneristeenä kiinteistöissä 1920-luvulta 1990-luvulle saakka. Asbestin haittoja alettiin ymmärtää vasta 1980-luvulla ja asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1994.

”Tällä hetkellä monissa kiinteistöissä, joissa linjasaneeraus on ajankohtainen, on käytetty asbestia eristeissä ja eri rakenteissa”, sanoo Purkupiha Asbestityöt Oy:n linjasaneerauksista vastaava työpäällikkö Rami Merivirta.

Putkieristeiden- ja vedeneristysten lisäksi asbestia on käytetty muun muassa tasoitteissa, laasteissa, maaleissa, liimoissa, muovimatoissa, kaakeleissa, ovissa ja julkisivumateriaaleissa, joten asbestikartoitus on tehtävä kiinteistössä kattavasti.

”Asbestilain mukaan asbestikartoitus on tehtävä kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistössä ennen purkutöihin ryhtymistä”, muistuttaa Merivirta.

Asbestikartoitus ja asbestipurku on aina luvanvaraista työtä

Asbestikartoituksen tekee sertifioitu asbesti- ja haitta-aine asiantuntija eli AHA-asiantuntija, joka tunnistaa vanhat asbestia tai muita haitallisia aineita sisältävät rakennusmateriaalit ja tuntee materiaalien käsittelyyn liittyvän lainsäädännön. AHA-asiantuntijaksi pätevöityminen edellyttää joko rakennus-alan AMK-tutkintoa ja kahden vuoden työkokemusta vanhojen rakennusten parissa tai viiden vuoden työkokemusta asbesti- ja haitta-aineiden kartoittamisessa.

”AHA-asiantuntijan ammattitaito, huolellisuus ja pätevyys sekä kartoituksen kattavuus ovat tärkeitä tekijöitä työ- ja asumisturvallisuuden kannalta kertoo Merivirta.

Saneerauskohteissa asbestista haastavan tekee asbestin rikkoutuessa irtoava näkymätön ja hajuton asbestipöly, joka aiheuttaa pitkäkestoista keuhkojen ja hengityselinten ärsytystä lisäten merkittävästi keuhkosairauksien ja syövän riskiä. Ohuet asbestikuidut ohittavat elimistön puolustusjärjestelmän ja kerääntyvät pysyvästi keuhkoihin. Ajan myötä asbesti alkaa ärsyttää keuhkokudoksia ja sairastumisriski kasvaa.

Riskien vuoksi on tärkeää huolehtia sekä laajasta asbesti- kartoituksesta että asbestipurkutyöt hoitamisesta asianmukai- sesti ja huolellisesti. Purkupiha Asbestityöt Oy on haitta-aine töissä tottunut huolelliseen ennakointiin, korkeaan työturvallisuustasoon ja avoimeen tiedonkulkuun, joten linjasaneeraus-kohteet sekä muut saneeraustyöt hoituvat ammattitaidolla ja luotettavasti.

Asbestin purkutyöt on suunniteltava huolellisesti

Asbestikartoituksen tekeminen kestää kohteen koosta riippuen yhdestä useampaan päivään. Kiinteistön asbestikartoitus tulee olla tehtynä ennen tarjouspyyntöjen laittamista urakoitsijoille, jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia eikä työn tilaajalle tule yllättäviä lisäkustannuksia kesken saneerausurakan. Mikäli asbestikartoitusta ei ole hoidettu asianmukaisesti tai riittävän laajasti, se tulee lain mukaan tehdä uudelleen niiden rakentei- den tai materiaalien osalta, mitä ei alkuperäisessä kartoituksessa ole huomioitu.

”Omakotitalossa kartoituksen voi saada jo samana päivänä käyttöönsä. Kerrostaloyhtiössä kartoitukseen tulee varata muutama päivä riippuen asunto-osakeyhtiön koosta ja kartoituksen perusteellisuudesta”, kertoo Merivirta.

Asbestikartoitusraportin tutkimustulokset huomioidaan hanke- ja rakennussuunnitelmissa. Mikäli asbestia on löydetty, sen määrä, laatu ja sijainti kirjataan asbestikartoitukseen ja liitetään turvallisuussuunnitelmaan. Ennen urakan aloittamista kaikkia rakenteita ei ole mahdollista kartoittaa, joten rakenteita purettaessa joudutaan joskus ottamaan lisänäytteitä. Pätevä asbestipurkuliike osaa arvioida milloin lisänäytteiden ottaminen on tarpeellista. Epäselvissä tapauksissa AHA-asiantuntija arvioi tilanteen.

Linjasaneeraus ja haitta-ainepurku

Linjasaneerauskohteissa Purkupiha Asbestityöt toimii yhteistyössä pääurakoitsijan kanssa remontin alusta loppuun saakka.

”Pääurakoitsijan kanssa laaditaan linjakohtainen työ- vaiheaikataulu, jonka mukaan pääurakoitsija ja aliurakoitsijat etenevät kaikkien työvaiheiden osalta”, sanoo Merivirta.
Haitta-aineisiin erikoistunut Purkupiha Asbestityöt hoitaa asbestipurkutöiden lisäksi tarvittavat suojaukset, mittaukset sekä normaaleita purkutöitä ja timanttiporauksia.

”Asbestia sisältävien rakenteiden purkaminen tehdään yleisimmin osastointi- tai kohdepoistomenetelmällä. Osastointimenetelmässä purkutyöt tehdään alipaineistetussa tilassa ja tilasta pois johdettu ilma suodatetaan. Eristetyllä alueella työs- kennellään käyttäen lain vaatimia suojavarusteita”, kuvailee Merivirta.

Asbestia voidaan poistaa myös suurtehoimurilla, jolloin asbestipitoinen materiaali kastellaan pölyämättömään muotoon ja asbesti poistetaan purkukohteesta imemällä haitalliset kuidut suurtehoimurin säiliöön. Tätä ennen kohteessa on suoritettu normaalit asbestipurkutöihin liittyvät suojaustoimenpiteet kuten osastointi.
Kohdepoistomenetelmää voidaan käyttää pienimuotoisissa asbestipuruissa, joissa asbestia sisältävät materiaalit voidaan purkaa esimerkiksi kokonaisena irrottamalla tai putkiläpimenoissa. Porrashuoneiden Finnflex-laattojen ja liiman puruissa voidaan käyttää myös kohdepoistomenetelmää. Nämä työvaiheet eivät vaadi erillistä asbestipurkutyön jälkeistä ilmamittausta.

Erityisen vaativissa kohteissa työn laatu voidaan varmistaa oman laadunvarmistuksen lisäksi myös ulkopuolisen tahon toteuttamilla seurantamittauksilla sekä eri viranomaisten teke- millä kontrollikäynneillä.

”Aluehallintavirasto ohjeistaa tarvittaessa tarkemmin asbestikartoitukseen ja purkutöihin liittyvissä asioissa”, sanoo Merivirta.

Asbestipurkutöitä laidasta laitaan

Purkupiha Asbestityöt hoitaa asuinkiinteistöjen lisäksi teollisuusympäristöjen erikoispurkutöitä. Purkupihan työmaat ovat olleet ympäri Suomea – Helsinki, Tampere, Lappeenranta, Espoo ja Hämeenlinna ovat olleet viimeaikaisten purkutöiden kaupunkeja. Muun muassa metallialalla toimivan Boliden Harjavalta Oy:n putkistolinjojen saneeraukseen kuuluneet asbestipurkutyöt sekä Elenia Lämmön Lappeenrannan Vanajan voimalaitoksella tehdyn vanhojen prosessiosien asbestityöt toiminnassa olevassa tehdasympäristössä.

Helsingissä Purkupiha toteutti mittavan Hernesaaren Merihallin purku-urakan, joka oli osa Hernesaaren kehittämistä asumiseen, matkailuun ja vapaa-ajan toimintoihin keskittyväksi kaupunginosaksi. Merihalli oli alueen suurin rakennus, jossa tehtiin laajamittaista haitta-ainepurkua. Merihalli vastasi pinta- alaltaan noin 4,5 jalkapallokenttää, mikä toi oman haasteensa purkutöihin.

Purkupiha on tehnyt asbestipurkuja myös moniin julkisiin rakennuksiin, kuten Helsingin poliisitaloon, Eduskuntataloon sekä useisiin kouluihin. Helsingin vanhimpiin koulurakennuksiin kuuluvan Ressun lukion perusparannustöiden yhteydessä tehtiin laajat asbestipurkutyöt. Haitta-ainetyöt olivat osa kokonaisurakkaa, jossa uusittiin muun muassa talotekniset asennukset, parannettiin rakennuksen energiatehokkuutta sekä korjattiin julkisivut, ikkunat ja vesikatto.

Kohteen koosta riippumatta työt aloitetaan aina huolelli- sella asbestipurkutöiden esivalmistelulla, johon kuuluivat kartoituksen lisäksi työvaiheiden, menetelmien ja suojausten tarkka suunnittelu. Purkualueet eristetään ympäristöstä täysin, millä estetään haitta-aineiden leviäminen ympäristöön. Huolellisesti ja ammattitaitoisesti toteutetulla asbestityöllä turvataan remonttipurkajien lisäksi asukkaita ja muita ihmisiä asbestipölyltä.

    Jätä tarjouspyyntö

    Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!

    Jätä tarjouspyyntö