Purkutyöt Hietalahdenrannassa - Purkupiha

Seitsemänkerroksisen liike- ja asuinkerrostalon rappukäytävässä käy kova vilske Helsingin Hietalahdenrannassa. Huomiovaatteisiin pukeutuneet miehet pakkaavat purkujätteitä valkoisiin säkkeihin ja kantavat tiiviisti suljettuja säkkejä kadulla odottavaan ajoneuvoon. Samaan aikaan ylimmässä kerroksessa on käynnissä kerrostalohuoneiston saneeraus- ja asbestipurkutyöt. Purkupiha Asbestityöt Oy:n kertakäyttöhaalareihin ja moottoroituihin maskeihin varustautuneet miehet purkavat asbestia sisältäviä rakenteita.

Remontoitavan huoneiston purkualue on rajattu muista tiloista huputtamalla ja osastoimalla ja tila on alipaineistettu pölyn leviämisen estämiseksi. Rappukäytävässä ei näy pölyhiukkastakaan, ainakaan käynnissä olevan saneeraustyön vuoksi. Tässä kohteessa työn etenemistä käy tarkastamassa ralliautoilun moninkertaisen Suomen mestarin, Sebastian Lindholmin poika Axel Lindholm, joka halusi alkuperäiskunnossa olleeseen vastahankittuun huoneistoonsa kokeneen ja luotettavan tekijän saneeraus- ja asbestipurkutöihin. Valinta oli selvä, työ teetettiin Purkupihan erikoispurkuihin keskittyneillä ammattilaisilla.

Huolellinen kartoitus säästää urakka-aikaa

Asbestipurkutyö aloitetaan kohteen kartoituksella. Laki velvoittaa tilaajaa selvittämään, löytyykö purettavista materiaaleista asbestia. Asbestikartoituksessa otetaan materiaalinäytteet, jotka tutkitaan laboratoriossa. Jos asbestia löytyy, on tehtävä Aluehallintovirastolle ilmoitus asbestipurkutyöstä, sekä suunnitelma siitä, miten ja millaisilla menetelmillä purkutyö tullaan toteuttamaan. Taloyhtiöissä asunnon remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta sitten, kun mahdollinen asbestikartoitus on tehty ja kartoitusraportti on toimitettu isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle. ”Huolellisesti tehdyllä asbesti- ja haitta-ainekartoituksella voidaan vähentää purkuvaiheessa ilmenevien ikävien yllätysten ja lisätöiden määrää, joten tässä kohtaa ei kannata tinkiä”, kommentoi Axel Lindholm. Axel korostaa luottamuksen, laadukkaan palvelun ja osaamisen merkitystä kumppaniensa osalta verratessaan remonttiprojektin järjestelyjä päivätyöhönsä sijoitusalalla, jossa virheisiin ei ole varaa.

Ammattitaitoinen dokumentointi 

Asbestia sisältävien rakenteiden purkaminen tehtiin Lindholmin kohteessa osastointimenetelmällä. Siinä purkutyöt tehdään alipaineistetussa tilassa ja tilasta pois johdettu ilma suodatetaan. Eristetyllä alueella työskennellään käyttäen lain vaatimia suojavarusteita. Kun purkutyö on tehty, tila pestään ja sieltä otetaan ilmanäyte, joka toimitetaan laboratorioon. Tulokset saadaan yleensä vuorokauden sisällä, joten tilaajien ei tarvitse odotella töiden jatkumista. Kun tulos on saatu, vasta sen jälkeen voidaan sammuttaa alipaineistajat ja purkaa sulkualue. Tämän jälkeen purkutyöstä tehdään lausunto valokuvien ja laboratorion tutkimusraportin kera, joka toimitetaan työn tilaajalle. ”Purkupihan jämpti dokumentointi toi varmuutta siitä, että työ on tehty hyvin ja lain vaatimalla tavalla”, kiittelee Axel.

Tilaaja Axel Lindholm ja Purkupihan projektipäällikkö Ville Takkula

 

Taloyhtiöiden saneeraushankkeissa on purkutöiden osalta kiinnitettävä erityistä huomiota paitsi työturvallisuuteen myös asumisturvallisuuteen, sillä vanhojen rakennusmateriaalien sisältämän asbestin leviäminen porrashuoneisiin ja muihin asuintiloihin on estettävä. Logistiikan, turvallisuuden ja työn sujumisen kannalta eri työvaiheet on eriteltävä huolellisesti.

Saneerauksissa aikatauluttamisen merkitystä ei voi korostaa liikaa. ”Kustannustehokkuus syntyy siitä, että työt tehdään oikeassa järjestyksessä ja suunnitelmallisesti kohteeseen sopivilla työtavoilla”, muistuttaa kohteessa projektipäällikkönä toiminut Ville Takkula. Vaikka työt Lindholmin kohteessa päättyy, tekeminen vielä jatkuu Purkupihan huoltohallissa, kun alipaineimurit ja muut työvälineet puhdistetaan ja huolletaan.

    Jätä tarjouspyyntö

    Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!

    Jätä tarjouspyyntö