Asbestikartoituksessa selvitetään asbestin määrä, laatu, sijainti, pölyävyysluokka ja annetaan toimenpide-ehdotus purkutyömenetelmää varten sekä huomioidaan muut mahdolliset haitta-aineet.

Asbestikartoitus eli haitta-ainekartoitus on asbestiin ja muihin haitta-aineisiin erikoistuneen ammattilaisen tekemä kartoitus, jossa huomioidaan asbestin lisäksi lyijy, PCB- ja PAH-yhdisteet. Kartoituksessa selvitetään asbestin määrä, laatu, sijainti, pölyävyysluokka ja annetaan toimenpide-ehdotus purkutyömenetelmää varten sekä huomioidaan muut mahdolliset haitta-aineet.

Asbestia on käytetty rakentamisessa aina vuoteen 1994 asti, jolloin sen käyttö kiellettiin kokonaan. Asbestilainsäädännön mukaan rakennuttajan tai rakennushankkeen valvojan on varmistettava, ettei purettavan rakennuksen rakenteissa ole asbestia ja huolehdittava, että mahdollisesti löytyvä asbesti puretaan asianmukaiseesti asbestipurkutyönä. (Valtioneuvoston päätös 1380/1994 § 3)

Näin ollen asbestikartoitus pitää tehdä käytännössä kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin rakennuksiin ennen purkutöiden aloitusta. Asbestikartoituksen suorittaa Purkupiha Groupin tytäryhtiö Dammega Oy.

Materiaalinäytetutkimus

Kartoituksien lisäksi tarjoamme myös kohdekohtaisia materiaalinäytetutkimuksia. Tutkimus sisältää materiaalinäytteiden haun kohteesta, näytteiden toimituksen laboratorioon sekä analyysilausunnon toimituksen tilaajalle. Näytetutkimuksen avulla pystytään helposti ja nopeasti todentamaan, mikäli kohde sisältää asbestia tai muita haitta-aineita.

 

Jätä tarjouspyyntö

Kysy lisää:

Ossi Härkönen
Haitta-ainepurkutöistä vastaava johtaja
Timo-Pekka Kauhala

Jätä tarjouspyyntö

Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!