Otayhteyttä

Kari Kärkkäinen
P. 040 551 0391
Kari@purkupiha.fi

Jussi Thomander
p. 050 372 3392
Jussi@purkupiha.fi

Katso yhteystietomme
Monipuolinen kalusto
Katso referenssejä

Teollisuuspurut ja brokk-työt

Purkupiha Oy suorittaa kaikkien metalli- ja teräselementtien purkutyöt sekä putkilinjastojen purkutyöt vankalla ammattitaidolla. Tämä käsittää kaiken teollisuusympäristössä tapahtuvan purkamisen. Kun purku on suoritettu, Purkupiha Oy hoitaa myös kaiken purkutöihin liittyvän metallin kierrätyksen asiaankuuluvien säännöstöjen mukaisesti. Rautaromu ja muu syntyvä jäte lajitellaan jo purkupaikalla. Metallien kierrätysaste on 100% ja kaatopaikoille romua ei joudu lainkaan. Metallin kierrätys on iso osa Purkupiha Oy:n liiketoimintaa, ja kaiken kaikkiaan romukauppa käsittää noin neljänneksen liikevaihdostamme. Ostamme ja myymme metalliromua koko Suomen alueella.

Suoritamme myös kaikki teollisuusympäristössä tapahtuvat betonirakenteiden purkutyöt, kuten esim. piikkaukset ja pulveroinnit Brokk-purkuroboteilla sekä tietenkin myös timanttisahaukset ja -poraukset. Olemme tehneet teollisuuspurkutöitä hyvin erilaisissa teollisuusympäristöissä, niin räjähdysainetehtaissa, kemianalan- ja paperitehtaissa kuin myös öljynjalostamoalueilla. Otamme kunkin teollisuuskohteen yksilölliset turvallisuus- ja laatumääräykset sekä erityispiirteet huomioon urakoissamme ja sopeutamme oman toimintajärjestelmämme tapauskohtaisesti kuhunkin työhön.