Otayhteyttä

Kari Kärkkäinen
P. 040 551 0391
Kari@purkupiha.fi

Jussi Thomander
p. 050 372 3392
Jussi@purkupiha.fi

Katso yhteystietomme
Monipuolinen kalusto
Katso referenssejä

Lämpökattilat ja -keskukset - Purku ja kierrätys

Purkupiha Oy toteuttaa lämpökeskusten ja lämpökattiloiden purkamisen ja kierrätyksen useiden suurempien kattilalaitosten purkuprojektien kokemuksella. Lämpökattiloiden ja lämpökeskusten purkamiseen kuuluu lähes aina metallipurkutöitä vaikka purut toteutetaankin suurelta osin kokonaispurkutöinä. Kokonaispurkuihin sisältyvät kaikki purkutyön osa-alueet, kuten suunnittelu, asbestityöt, lajittelevana purkuna suoritettavat sisäpurut sekä koneelliset purkutyöt.

Purkamisen tuloksena syntyneet purkumateriaalit lajitellaan materiaalien mukaan ja kierrätetään hyötykäyttöön aina asianmukaisia säännöksiä noudattaen. Lämpökattiloiden ja -keskusten purku on vaativaa työtä, joka kannattaa aina antaa sellaisen purku-urakoitsijan tehtäväksi, jolla siitä on kokemusta.