Ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin ja energiatehokkuuteen investoiva Elenia Lämpö Oy valitsi kumppanikseen Dammegan erityisen vaativissa olosuhteissa toteutettavaan haitta-ainepurkutyöhön

Vanajan kaukolämpölaitoksen punatiilisessä tehdasrakennuksessa hurisee taukoamatta. Laitos tuottaa Hämeenlinnan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin lämpöä ja sähköä. Ulospäin ei näy, että lämpölaitoksen sisällä toteutetaan samaan aikaan myös vaativia vanhojen kattiloiden purkutöitä. Vanajan voimalaitos on Elenia Lämmön päätuotantolaitos koko Hämeen alueella. Laitoksen toimintavarmuus on huippuluokkaa eikä vanhojen prosessiosien purkutyöt saa uhata sen toimintavarmuutta.

Elenia Lämpö uudistaa voimalaitostaan ja investoi uuteen biopolttoaineita käyttävään kattilaan. Vanhat, 1950-luvulla valmistuneet kattilat täytyi purkaa uuden tieltä. Purkutyöt vaativat sekä olosuhteidensa että purettavissa kattilarakenteissa havaittujen haitta-aineiden vuoksi erikoisosaamista. Purkutyöt kilpailutettiin ja haitta-ainepurkutöiden osalta tekijäksi valittiin Purkupiha konserniin kuuluva Dammega Oy. ”Dammega valikoitui aikaisempien referenssien, saatavilla olevien resurssien sekä harkitun työsuunnitelman perusteella ylivoimaisesti parhaaksi vaihtoehdoksi”, kehuu Elenia Lämmön Projektipäällikkö Pekka Kuisma. ”Työn toteutus vahvisti jo aikaisempaa käsitystämme Dammegan osaamisesta ja luotettavuudesta vaativissa erikoispurkutöissä. Tällaiset käynnissä olevan laitoksen sisällä toteutettavat haasteelliset asbestipurkutyöt vaativat aina erityistä huolellisuutta, korkeaa ammattitaitoa ja vahvaa luottamusta asbestipurkutyötä suorittavan tahon kanssa, koska käyvä prosessi ei saa häiriintyä. Lisäksi meillä täytyy olla täysi varmuus siitä, ettei haitta-aineita pääse ympäröivään tilaan.” -Kuisma tähdentää.

Erikoispurkutöitä poikkeuksellisissa olosuhteissa

Työt alkoivat huolellisella esivalmistelulla. Käytännössä tämä tarkoitti työvaiheiden, menetelmien ja suojausten tarkkaa suunnittelua yhdessä tilaajan kanssa ja aikataulujen järjestämistä sellaisiksi, joilla minimoitiin ylimääräiset riskit. Myös työvaiheittain tehtävät vaaranarvioinnit sekä avoin, jatkuva kommunikointi sekä käyttöhenkilökunnan, purkutyöntekijöiden että viranomaisten kanssa olivat keskeisessä osassa purkutyön eri vaiheissa. ”Olemme haitta-aine töissämme tottuneet huolelliseen ennakointiin, korkeaan työturvallisuustasoon ja avoimeen tiedonkulkuun, joten meillä oli tutut toimintamallit ja menetelmät valmiina”, -kertoo asbestipurkutyöstä vastannut Dammega Oy:n Toimialapäällikkö Timo-Pekka Kauhala.

Ennen varsinaista purkutyötä varmistettiin, ettei ympäröivään tilaan pääse purkutyön yhteydessä leviämään asbestia. Purettava tila osastoitiin ja alipaineistettiin. Tilaan rakennettiin viranomaisten vaatimusten mukaiset palo-osastoivat EI60 -seinät tiiveyden ja eristävyyden varmistamiseksi. Lisäksi tilaa pidettiin koko purkutyön ajan alipaineisena jopa 70-100 Pascalin paine-erossa vain muutaman metrin päässä olevaan käyvään kattilaan nähden. Paine-ero vaihtoi purkutilan ilmaa yli 200 000 kuutiota tunnissa. Paine-eroa seurattiin reaaliaikaisesti erillisillä paine-eromittareilla kolmelta eri tasolta. ”Juuri näiden olosuhdevaatimusten vuoksi työ oli meillekin erityslaatuinen”, -täsmentää Kauhala. Tätä varten kohteeseen järjestettiin normaalia enemmän koneita ja seurantalaitteita. Työn laatu varmistettiin oman laadunvarmistuksen lisäksi ulkopuolisen tahon toteuttamilla seurantamittauksilla sekä eri viranomaisten tekemillä kontrollikäynneillä. ”Kokonaisuudessaan kaikki meni haitta-ainetöiden osalta kuten oli sovittu ja aikataulussa”, -kehuu Kuisma. Dammegan työvaatteissa logon alla lukee parempaa palvelua. ”Voin todeta että Dammega lunasti kirkkaasti tämän asiakaslupauksensa tässä meille tärkeässä hankkeessa”, Kuisma kiittää.

voimalaitosympäristö-asbestipurku

    Jätä tarjouspyyntö

    Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!

    Request a quote