Työturvallisuus purkutöissä - Purkupiha

 

Olemme tehneet työmaahenkilöstön perehdytyksen apuvälineeksi videon täydentämään työmaalla tapahtuvaa perehdyttämisprosessia. Videolla havainnollistetaan työn vaaroja ja muistutetaan oikeista toimintatavoista.

Turvallisuus on meille tärkeä aihe. Haluamme tuoda työturvallisuutta paremmin työntekijöidemme tietoisuuteen, erityisesti purkutöissä. Jokaisella purkutyömaalla on riski työtapaturmille, pienistä haavoista vakavampiin tapaturmiin, joten työturvallisuuden parantaminen on meille yksi keskeisimmistä jatkuvan kehittämisen aihepiireistä. Työmaillamme tavoitteena on nolla tapaturmaa. Tätä tavoitetta ei saavuteta itsestään, vaan se vaatii yhteistyötä, koulutusta, järjestelmällisyyttä ja työturvallisuusvaarojen tunnistamista sekä ennen kaikkea koko työyhteisön sitoutumista työturvallisuuden kehittämiseen.

Juuri valmistunut työturvallisuusvideomme on meille yksi uusi työkalu työturvallisuuden kehittämistyössä. Se toimii työturvallisuuskoulutuksemme osana ja herättelee meitä kaikkia aihepiirin tärkeydestä. Meillä johdon ja esimiesten tulee olla sitoutunut työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen, jotta luottamus henkilöstöltä ansaitaan. Henkilöstön sitoutuminen varmistaa sen, että työturvallisuuden johtaminen ja siihen perustuvat toimintatavat kehittävät työpaikan turvallisuuskulttuuria. Työturvallisuus ei kehity ilman yhteistyötä ja järjestelmällisyyttä.

Jotta purkutyömaan turvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi ovat hallinnassa, on tunnettava työprosessit, toimintatavat ja työolosuhteet ja niihin liittyvät erilaiset vaara- ja haittatekijät. Jokaisella alkavalla purkutyömaalla, pidämme työturvallisuuskoulutuksen kyseiseen kohteeseen. Jokainen purkukohde on erilainen ja jokaisen työmaan työturvallisuusvaarat on tunnistettava. Ennakoimalla vaaratilanteet ja työkykyä haittaavat tekijät vähennetään vahinkojen syntymisen riskiä ja voidaan kehittää toimintatapoja, työolosuhteita, yhteistyötä ja työilmapiiriä. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden

takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Myös tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkimisella ja niistä oppimalla edistämme työturvallisuutta.

Turvallisessa työympäristössä työntekijä voi hyvin. Turvallista työpäivää!

Katso koulutuksen käyttöönottovideo
Siirry koulutussivustolle

    Jätä tarjouspyyntö

    Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!

    Jätä tarjouspyyntö