Asbestikartoitus, asbestin purkutyö ja purkujätteen kierrätys | Purkupiha

Asbestikartoitus tulee tehdä aina, jos ollaan purkamassa ennen vuotta 1994 valmistunutta rakennusta. Asbestikartoituksessa selvitetään asbestin ja muiden haitta-aineiden määrä, laatu, sijainti, pölyävyysluokka ja annetaan toimenpide-ehdotus purkutyömenetelmää varten. Samalla huomioidaan muut mahdolliset haitta-aineet ja tehdään suositus ja suunnitelma niiden purkamisesta ja poistosta.

Asbestikartoitus, eli haitta-ainekartoitus on asbestiin ja muihin haitta-aineisiin erikoistuneen ammattilaisen tekemä kartoitus, jossa huomioidaan asbestin lisäksi lyijy, PCB- ja PAH-yhdisteet. Kartoituksessa selvitetään asbestin määrä, laatu, sijainti, pölyävyysluokka ja annetaan toimenpide-ehdotus purkutyömenetelmää varten sekä huomioidaan muut mahdolliset haitta-aineet.

Asbestia on käytetty rakentamisessa aina vuoteen 1994 asti, jolloin sen käyttö kiellettiin kokonaan. Asbestilainsäädännön mukaan rakennuttajan tai rakennushankkeen valvojan on varmistettava, ettei purettavan rakennuksen rakenteissa ole asbestia ja huolehdittava, että mahdollisesti löytyvä asbesti puretaan asianmukaiseesti asbestipurkutyönä (Valtioneuvoston päätös 1380/1994 § 3). Näin ollen asbestikartoituksen toimenpiteet tulee tehdä käytännössä kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin rakennuksiin ennen purkutöiden aloitusta.

Kun asbestikartoituksen toimenpidesuunnitelma ja suositukset on tehty, voidaan edetä asbestipurkuun. Hoidammekin vaativatkin asbestipurun yli 15 vuoden kokemuksella. Lue lisää asbestipurkutöistä.

Jätä tarjouspyyntö

Asbestikartoitus ja materiaalinäytetutkimus

Kartoituksien lisäksi tarjoamme myös kohdekohtaisia materiaalinäytetutkimuksia. Tutkimus sisältää materiaalinäytteiden haun kohteesta, näytteiden toimituksen laboratorioon sekä analyysilausunnon toimituksen tilaajalle. Näytetutkimuksen avulla pystytään helposti ja nopeasti todentamaan, mikäli kohde sisältää asbestia tai muita haitta-aineita.

Taloyhtiön asbestikartoitus – Milloin asbestikartoitus kannattaa tehdä?

Koko taloyhtiötä koskeva asbestikartoitus on suositeltavaa tehdä silloin, kun asuinhuoneistojen kylpyhuoneet ja muut tilat alkavat olla remonttikunnossa. Taloyhtiölle tehty asbestikartoitus on asuinhuoneistoa kohden selvästi edullisempi, kuin yksittäisen kohteen erillinen asbestikartoitus. Mikäli voidaan riittävässä määrin todentaa, että remontoitavat kohteet ovat samanlaisia, riittää kun asbestikartoitus tehdään pienempään määrään tiloja ennen kuin remontti voi alkaa.

Esimerkiksi jos taloyhtiön asuntojen kaikki kylpyhuoneet ovat vähäisiä muutoksia vaille alkuperäiskuntoisia, voidaan yksittäisen kylpyhuoneen asbestikartoitusta hyödyntää koko taloyhtiön kaikkiin vastaaviin kylpyhuoneisiin. Asbestikartoittaja voi myös tarkastaa ja todeta, mitkä tilat tulee kartoittaa, että koko taloyhtiön vastaavat kohteet voidaan remontoida samoilla periaatteilla asbestikartoituksen tuloksen perusteella. Jos asbestia löytyy, taloyhtiön on selvästi edullisempaa tilata välttämätön asbestipurku kerralla kaikkiin remontoitaviin kohteisiin.

Jätä tarjouspyyntö

Kysy lisää:

    Jätä tarjouspyyntö

    Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!

    Jätä tarjouspyyntö