Asbestipurku ja haitta-aine purku - Purkupiha Group

Asbestipurku ja vaativa haitta-ainepurku (mm. kreosoottipurku) onnistuvat meiltä luotettavasti. Asbestin purkaminen on luvanvaraista työtä, joka tulee suorittaa erityisen huolellisesti ja tarkasti, purkukohde osastoiden, asbestipurkamiseen tarkoitetuilla työkaluilla ja suurtehoimureilla. Asbestikuitu on paljaalle silmälle näkymätön, eikä sitä havaitse hengittäessä. Meiltä saat projektillesi asbestityöt yli 20 vuoden kokemuksella.

Ennen varsinaista asbestipurkua tulee remonttikohteessa suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus, jonka pohjalta tehdään purkusuunnitelma sekä erillinen turvallisuussuunnitelma työn tilaajalle ja työmaan myöhempään käyttöön. Asbestin purkaminen toteutetaan ensisijaisesti osastointimenetelmällä. Näin muiden työympäristössä työskentelevien henkilöiden sekä työympäristön altistuminen asbestipölylle estetään.

Kun asbestipurku on suoritettu, purettu asbestijäte pakataan ja kuljetetaan asianmukaisesti ja turvallisesti jätteenkäsittelylaitokselle. Asbestipurkutyön jälkeen purkutilan pinnat siivotaan ja ilma puhdistetaan ja tilassa suoritetaan lakisääteinen, aggressiivinen ilmamittaus ennen osastoinnin purkua. Mittauksella varmistetaan, että altistumisalue on huolellisesti puhdistettu asbestista ja asbestipitoisista materiaaleista. Tilan ilman puhtaus varmistetaan ilmamittauksella, jossa tilan ilmasta otetaan ilmanäyte. Tilan ilmaa pumpataan suodattimen läpi ja näyte toimitetaan ulkopuoliseen laboratorioon. Suodattimelta lasketaan asbestikuidun määrä elektronimikroskoopin ja röntgenanalysaattorin avulla. Vasta kun voidaan olla täysin varmoja siitä, että tilassa ei ole enää asbestia, varsinainen remontti voidaan aloittaa.

Kaikki asbestipurkamisen työkalut puhdistetaan jokaisen purkutyön jälkeen huolellisesti, puhdistukselle erityisesti tarkoitetussa huoltotilassa. Tarkka puhdistus on myös työterveysviranomaisen edellyttämä toimenpide. Tällä varmistetaan, että purkamisen työkalut ovat aina puhtaita remonttikohteeseen saapuessaan, eikä niistä pääse leviämään haitallisia asbestikuituja ympäristöön.

Jätä tarjouspyyntö

Haitta-ainepurku – homepurku, kreosoottipurku

Haitta-ainetyöt suorittaa Purkupiha Groupin tytäryhtiö Purkupiha Asbestityöt Oy tai Purkupiha Asbestityöt Pori Oy (Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueilla). Keski-Suomessa ja Oulun seudulla haitta-ainetyöt hoitaa Purkupiha JT Asbesti Oy. Asbestipurkutyön lisäksi teemme myös muut haitta-ainepurut kuten homepurku, kreosoottipurku ja raskasmetallipitoisten materiaalien purkutyöt. Meiltä myös haitta-ainekartoitukset. Kaikki haitta-aineyhtiömme ovat Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto // SAP ry:n jäsenliikkeitä.

Näytteiden analysointiin käytämme itsenäistä materiaalitutkimuslaboratoriota, jolloin saamme mahdollisimman luotettavat tutkimustulokset.

Jätä tarjouspyyntö

Asbestipurku ja asbestityöt Suomessa

Asbesti on Suomessa 1920–1990-luvulla yleisesti käytetty rakennusmateriaali. Suurimmassa osassa ennen vuotta 1990 rakennetuissa rakennuksissa on käytetty ainakin joitain asbestipitoisia materiaaleja. Vuoden 1988 jälkeen Suomessa ei enää ole varsinaisesti valmistettu asbestipitoisia materiaaleja, mutta asbestia sisältävien rakennusmateriaalien myyntiä ja käyttöönottoa koskeva kielto astui voimaan vasta vuonna 1994. Käytännössä jokainen rakennus mainitulta aikakaudelta sisältää asbestia jossain muodossa, sillä asbestia on käytetty aikakauden rakennusmateriaaleissa laajalti. Yleisimpiä asbestin käyttökohteita olivat putkien eristeet, lattia- ja kattomateriaalit eristeineen, sekä yleiset rakennustarvikkeet, kuten erilaiset tasoitteet, liimat, lattialaatat ja jopa maalit.

Jos epäilet että rakennuksessanne on käytetty asbestia, ota meihin yhteyttä. Autamme miettimään parhaan tavan edetä remonttiprojektissanne, ja toteutamme asbestityöt luotettavasti. Tutustu myös referensseihimme.

Jätä tarjouspyyntö

Asbestin suurtehoimurointi

Teemme asbestimateriaalien suurtehoimuroinnit luvanvaraisin menetelmin. Asbestin suurtehoimurointi suoritetaan märkäimurointina, jolloin haitalliset asbestikuidut eivät pääse leviämään. Purkupiha vuokraa myös erittäin laadukkaita ja tehokkaita Dustcontrol-suurtehoimureita erilaisiin tarpeisiin. Asbestin suurtehoimurointi on aina luvanvaraista työtä, jonka voi suorittaa ainoastaan ammattilainen.

Suurtehoimurointi on pölytön menetelmä rakennusjätteen poistoon

Suurtehoimurointi on nopea ja pölytön tapa poistaa rakennusjäte saneeraus- tai remonttikohteessa. Tavanomaisen eriste- tai muun rakennusjätteen voi poistaa tehokkaasti vuokraamalla huolletun ja laadukkaan suurtehoimurin Purkupihalta.

Suurtehoimurointi asbestin poistossa

Asbestin suurtehoimuroinnissa asbestipitoinen materiaali kastellaan pölyämättömään muotoon ja asbesti poistetaan purkukohteesta imemällä haitalliset kuidut suurtehoimurin säiliöön. Tätä ennen kohteessa on suoritettu normaalit asbestipurkutöihin liittyvät suojaustoimenpiteet esim. osastointi. Käyttämällä asbestin poistoon tarkoitettuja suurtehoimureita estetään pölyn leviäminen osaston sisällä ja sen ulkopuolella. Suurtehoimurin säiliössä asbestipöly ei pääse leviämään ulkopuolelle. Asbestimateriaalien suurtehoimurointi on luvanvaraista ja laissa tarkoin säädeltyä työtä.

Asbestin suurtehoimurointi vaatii rekisteröidyn ja asbestipurkutyökoulutetun työntekijän. Työssä käytettävä suurtehoimuri täyttää samat vaatimukset kuin muutkin asbestipurkutyössä käytettävät laitteet ja välineet. Jätteen imemiseen käytettävä laitteemme on varustettu HEPA13-suodattimilla. Imettävä jäte menee turvallisesti, ympäristöön pölyämättä suoraan suljettavaan ja erikseen merkittyyn pakkaukseen tai säiliöön, joka tyhjennetään turvallisuussuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Laitteelle tehdään vuosittain ohivuotomittauksia kuten muillekin asbestityössä käytettäville ilmankäsittelylaitteille. Suurtehoimuri huolletaan ja pestään jokaisen kohteen työn valmistumisen jälkeen, ja suurtehoimurin suodattimia käytetään vain asbestipurkuun. Suurtehoimurin suodattimet vaihdetaan säännöllisesti. Huolto- ja puhdistustoimenpiteet tehdään erillisessä asbestipurkutyöhön luvitetussa asbestilaitteiden huoltotilassa. Imurin huoltotyö tehdään aina asbestipurkutyöhön pätevöityneen henkilön toimesta.

Jos epäilet että saneerattavassa rakennuksessa esiintyy asbestia, ota meihin yhteyttä. Kumppanimme laatii asbestikartoituksen, jonka perusteella voimme ehdottaa parhaan tavan edetä purku- tai saneerausprojektissanne. Ennen varsinaista asbestipurkua teemme aina työn tilaajalle lain edellyttämän turvallisuussuunnitelman, jossa myös purkujätteen käsittely on kuvattuna.

Suurtehoimurin vuokraus

Suurtehoimurointi soveltuu pölyttömänä menetelmänä myös monen muun purkujätteen poistamiseen. Esimerkiksi erilaiset eristeet kuten puhallusvilla, sahanpuru, betonimurska tai muut normaalisti runsaasti pölyävät purkujätteet ovat helppoa ja tehokasta poistaa suurtehoimurilla. Mikäli rakennuksessa on asbestia, suurtehoimuroinnin voi suorittaa ainoastaan ammattilainen, eikä asbestipitoista rakennusjätettä saa imuroida vuokratulla suurtehoimurilla.

Kysy tarjousta suurtehoimuroinnista tai Dustcontrol-imurin vuokrauksesta!

 

Jätä tarjouspyyntö

Asbestitöiden opas

Isännöitsijä tai muu työn tilaaja voi muutamalla valinnalla olla osaltaan varmistamassa, että asbesti ja haitta-ainepurkutyö tehdään vastuullisesti ja vaarallisia asbesti- ja haitta-ainetuotteita käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti. Tämä on tärkeää sekä työn suorittajien että muiden samanaikaisten saneeraustöitä tekevien kuten myös rakennusten käyttäjien kannalta. Ammattilaisen tekemä huolellinen asbesti- ja haitta-ainekartoitus myös säästää urakka-aikaa ja vähentää purkuvaiheessa ilmenevien ikävien yllätysten ja lisätöiden määrää. Lataa tästä Asbestitöiden opas taloyhtiöille.


Trustmary Reviews

Kysy lisää:

    Jätä tarjouspyyntö

    Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!

    Jätä tarjouspyyntö