Demorock®-betonimurske maanrakennukseen - Purkupiha Group Oy

Demorock®-betonimurske soveltuu käytettäväksi lukuisissa eri maanrakennuskohteissa kuten tie- ja väylärakentamisessa, pysäköintialueilla, teollisuus- ja varastointikentillä sekä ratapihoilla. Saat Purkupihan tuottamaa, laatu- ja ympäristötekniset vaatimukset täyttävää Demorock®-betonimursketta tarvittaessa kuljetettuna suoraan rakennuskohteeseesi.

Demorock®-murske on maanrakennukseen tarkoitettua betonimursketta, joka valmistetaan rakennusten purusta saatavasta betonista. Lajitteleva purku ja oikea murskaustekniikka takaavat sen, että betonin sekaan ei pääse sinne kuulumattomia materiaaleja.

Demorock®-mursketta on saatavilla Demorock® 0/90 sekä Demorock® 0/45 -tuotteena. Tuotteet ovat CE-merkittyjä harmonisoidun tuotestandardin SFS–EN 13242 mukaisesti.

Demorock®-murske soveltuu rakennus- ja ympäristöteknisiltä ominaisuuksiltaan maanrakennukseen, mikä varmistetaan betonimurskeen tuotannon laadunvalvonnan avulla. Laadunvalvonnan avuksi on laadittu yrityksen sisäinen laadunhallintakäsikirja, joka kattaa koko betonimurskeen tuotantoketjun.

Tuotamme maanlaajuisesti vuodessa noin 120 000 tonnia hyödyntämiskelpoista Demorock®-betonimursketta purkukohteissamme. Demorock®-betonimurskeen tuottaminen, laadunvalvonta ja myynti ovat osana ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 laatu- ja ympäristösertifioitua toimintajärjestelmäämme.

Betonimurske sopii lukuisiin rakennuskohteisiin

MARA-asetus tekee Demorock®-betonimurskeen hyötykäytöstä helppoa. Demorock®-mursketta voidaan hyödyntää asetuksen mukaan seuraavissa maarakentamiskohteissa:

 1. Yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet
 2. Pysäköintialueet
 3. Urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit
 4. Ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet
 5. Teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet

Hoidamme tarvittaessa lupa- ja ilmoitusasiat puolestanne ELY-keskukseen ja kuljetamme tuotteen rakennuskohteeseesi. 

Demorock®-mursketta on saatavilla Demorock® 0/90 sekä Demorock® 0/45 -tuotteena. Tuotteet ovat CE-merkittyjä harmonisoidun tuotestandardin SFS–EN 13242 mukaisesti.

Tekniset ominaisuudet ja laatuvaatimukset

Demorock® – murskeiden perusominaisuuksia
Ominaisuus Demorock® 0/45 Demorock® 0/90
Raekoko (mm) 0/45 0/90
Hienoainespitoisuus f7 f7
Routivuus routimaton routimaton
E-moduuli (MPa) 700 700
Kiintotiheys (Mg/m3) 2,3-2,6 2,3-2,6
Iskunkestävyys (LA-luku) LA40 LA40

Ympäristötekniset laatuvaatimukset

Demorock® -murskeen ympäristökelpoisuus varmennetaan valtioneuvoston asetuksen ”Eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017” mukaisesti.

Haitta-aineiden kokonaispitoisuudet
Haitta-aine Raja-arvo [mg/kg]
PCB 1
PAH 20 20
Mineraaliöljyt (C10-C40) 500

 

 

Haitta-aine Raja-arvo, väylä, peitettyrakenne [mg/kg] Raja-arvo, väylä päällystetty rakenne [mg/kg] Raja-arvo, Kenttä peitetty rakenne [mg/kg] Raja-arvo, Kenttä päällystetty rakenne [mg/kg] Raja-arvo, teollisuus- ja varastorak. pohjarakenne [mg/kg]”
Liuennut orgaaninen hiili (DOC) 500 500 500 500 500
Antimoni (Sb) 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7
Arseeni (As) 1 2 0,5 1,5 2
Barium (Ba) 40 100 20 60 100
Kadmium (Cd) 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06
Kromi (Cr) 2 10 0,5 5 10
Kupari (Cu) 10 10 2 10 10
Elohopea (Hg) 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03
Lyijy (Pb) 0,5 2 0,5 2 2
Molybdeeni (Mo) 1,5 6 0,5 6 6
Nikkeli (Ni) 2 2 0,4 1,2 1,2
Vanadiini (V) 2 3 2 3 3
Sinkki (Zn) 15 15 4 12 15
Seleeni (Se) 1 1 0,4 1 1
Fluoridi (F-) 50 150 10 50 150
Sulfaatti (SO42-) 5900 18000 1200 10000 18000
Kloridi (Cl-) 3200 11000 800 2400 11000
Demorock® 0/45-murskeen rakeisuus verrattuna InfraRYL:n mukaisiin vaatimuksiin

 

Jätä tarjouspyyntö

Kysy lisää:

Kimmo Rinne
Kierrätysyksikön johtaja

  Jätä tarjouspyyntö

  Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!

  Jätä tarjouspyyntö
  Jätä tarjouspyyntö