Demorock®-betonimurske maanrakennukseen - Purkupiha Group Oy

Demorock® betonimurske soveltuu käytettäväksi lukuisissa eri maanrakennuskohteissa kuten tie- ja väylärakentamisessa, pysäköintialueilla, teollisuus- ja varastointikentillä sekä ratapihoilla. Saat Purkupihan tuottamaa, laatu- ja ympäristötekniset vaatimukset täyttävää Demorock®-betonimursketta tarvittaessa kuljetettuna suoraan rakennuskohteeseesi.

Demorock®-murske on maanrakennukseen tarkoitettua betonimursketta, joka valmistetaan rakennusten purusta saatavasta betonista. Lajitteleva purku ja oikea murskaustekniikka takaavat sen, että betonin sekaan ei pääse sinne kuulumattomia materiaaleja.

Demorock®-mursketta on saatavilla Demorock® 0/90 sekä Demorock® 0/45 -tuotteena. Tuotteet ovat CE-merkittyjä harmonisoidun tuotestandardin SFS–EN 13242 mukaisesti.

Demorock®-murske soveltuu rakennus- ja ympäristöteknisiltä ominaisuuksiltaan maanrakennukseen, mikä varmistetaan betonimurskeen tuotannon laadunvalvonnan avulla. Laadunvalvonnan avuksi on laadittu yrityksen sisäinen laadunhallintakäsikirja, joka kattaa koko betonimurskeen tuotantoketjun.

Tuotamme maanlaajuisesti vuodessa noin noin 400 000 tonnia hyödyntämiskelpoista Demorock®-betonimursketta purkukohteissamme. Demorock®-betonimurskeen tuottaminen, laadunvalvonta ja myynti ovat osana ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 laatu- ja ympäristösertifioitua toimintajärjestelmäämme.

Betonimurske sopii lukuisiin rakennuskohteisiin

MARA-asetus tekee Demorock®-betonimurskeen hyötykäytöstä helppoa. Demorock®-mursketta voidaan hyödyntää asetuksen mukaan seuraavissa maarakentamiskohteissa:

 1. Yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet
 2. Pysäköintialueet
 3. Urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit
 4. Ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet
 5. Teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet

Hoidamme tarvittaessa lupa- ja ilmoitusasiat puolestanne ELY-keskukseen ja kuljetamme tuotteen rakennuskohteeseesi. 

Demorock®-mursketta on saatavilla Demorock® 0/90 sekä Demorock® 0/45 -tuotteena. Tuotteet ovat CE-merkittyjä harmonisoidun tuotestandardin SFS–EN 13242 mukaisesti.

Tekniset ominaisuudet ja laatuvaatimukset

Demorock® – murskeiden perusominaisuuksia
Ominaisuus Demorock® 0/45 Demorock® 0/90
Raekoko (mm) 0/45 0/90
Hienoainespitoisuus f7 f7
Routivuus routimaton routimaton
E-moduuli (MPa) 700 700
Kiintotiheys (Mg/m3) 2,3-2,6 2,3-2,6
Iskunkestävyys (LA-luku) LA40 LA40

Ympäristötekniset laatuvaatimukset

Demorock® -murskeen ympäristökelpoisuus varmennetaan valtioneuvoston asetuksen ”Eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017” mukaisesti.

Haitta-aineiden kokonaispitoisuudet
Haitta-aine Raja-arvo [mg/kg]
PCB 1
PAH 20 20
Mineraaliöljyt (C10-C40) 500

 

 

Haitta-aine Raja-arvo, väylä, peitettyrakenne [mg/kg] Raja-arvo, väylä päällystetty rakenne [mg/kg] Raja-arvo, Kenttä peitetty rakenne [mg/kg] Raja-arvo, Kenttä päällystetty rakenne [mg/kg] Raja-arvo, teollisuus- ja varastorak. pohjarakenne [mg/kg]”
Liuennut orgaaninen hiili (DOC) 500 500 500 500 500
Antimoni (Sb) 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7
Arseeni (As) 1 2 0,5 1,5 2
Barium (Ba) 40 100 20 60 100
Kadmium (Cd) 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06
Kromi (Cr) 2 10 0,5 5 10
Kupari (Cu) 10 10 2 10 10
Elohopea (Hg) 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03
Lyijy (Pb) 0,5 2 0,5 2 2
Molybdeeni (Mo) 1,5 6 0,5 6 6
Nikkeli (Ni) 2 2 0,4 1,2 1,2
Vanadiini (V) 2 3 2 3 3
Sinkki (Zn) 15 15 4 12 15
Seleeni (Se) 1 1 0,4 1 1
Fluoridi (F-) 50 150 10 50 150
Sulfaatti (SO42-) 5900 18000 1200 10000 18000
Kloridi (Cl-) 3200 11000 800 2400 11000
Demorock® 0/45-murskeen rakeisuus verrattuna InfraRYL:n mukaisiin vaatimuksiin

 

Jätä tarjouspyyntö

  Jätä tarjouspyyntö

  Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!

  Jätä tarjouspyyntö