Sertifioitua purkua ja kierrätystä ympäristöstä huolehtien - Purkupiha Group

Sertifioitua purku- ja kierrätysosaamista ympäristöstä huolehtien! Purku- ja kierrätysyhtiönä seisomme ekologisen ajattelun etulinjassa – pyrimme purkamaan ehjänä kaiken mahdollisesti uusiokäyttöön soveltuvan materiaalin. Meillä on myös Rakentamisen laatu Ry:n myöntämä RALA-pätevyys, joka käsittää vaativat, tavanomaiset ja vaarallisia aineita sisältävät purkutyöt.

Laadukas purku-urakointi ja kierrätys ovat ydinosaamistamme. Kun nämä asiat yhdistetään oikein, on lopputuloksena puhtaampi ympäristö.

Laadukkaan ja ympäristöystävällisen toimintamme takeeksi Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt meille virallisesti ISO 9001:2015 laatu-, ISO 14001:2015 ympäristö- ja ISO 45001:2018 työterveys- ja turvallisuussertifikaatit. Purkupiha Oy:llä on myös Rakentamisen laatu Ry:n myöntämä RALA-pätevyys, joka käsittää vaativat, tavanomaiset ja vaarallisia aineita sisältävät purkutyöt.

Toimintamme tavoitteena on entistä puhtaampi tulevaisuus. Kehittämämme Demorock®-murskeen myötä olemme aktiivisesti mukana lisäämässä betoni- ja tiilijätteen hyötykäyttöä maanrakentamisessa. Kierrätämme vuosittain 400 000 tonnia betonia, josta tehdään Demorock®-mursketta tie-, katu-, kenttä- sekä pohjarakenteissa käytettäväksi. MARA-asetuksen myötä pelkkä ilmoitus ELY-keskukselle Demorock®-betonimurskeen käytöstä maanrakentamisessa riittää, kunhan käyttökohteelle asetetut vaatimukset täyttyvät.

Kierrätysyhtiönä seisomme ekologisen ajattelun etulinjassa – pyrimme purkamaan ehjänä kaiken mahdollisesti uusiokäyttöön soveltuvan purkumateriaalin. Uusiokäyttökelpoista tavaraa, laitteita ja rakennusmateriaaleja myymme purkutori.fi palvelumme kautta.

Kierrätä kanssamme – pienennetään yhdessä ihmisen ekologista jalanjälkeä askel askeleelta.

 

Laatupolitiikka
Yrityksemme laatu, päivittäinen työmme, tuotteemme sekä ympäristöstä huolehtiminen kuuluvat vahvasti yhteen. Tavoitteemme on olla johtava yritys alallamme laadullisesti, toiminnallisesti sekä ympäristöä huomioiden. Toimintaamme ohjaava ympäristöpolitiikka ottaa huomioon yhtiön erityisen roolin palveluntarjoajana vaativille suurille teollisuusyrityksille. Parannamme toimintaprosessejamme jatkuvasti.

Laatujärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että:

 • toimintamme vastaa asiakkaiden tarpeita
 • työntekijät viihtyvät työssään
 • tuotteiden ja palveluiden mielikuva markkinoilla kehittyy myönteisesti.

 

Annetut ja sovitut toimitusajat on pidettävä; myöhästymisistä informoidaan asiakasta hyvissä ajoin. Palvelu ja nopeat vastaukset kuuluvat laatupolitiikkaamme, kuten myös avoin ja selkeä ympäristöasioista tiedottaminen. Laatujärjestelmämme tavoitteita ovat mm. laadunvarmistuksen tason, toimitusvarmuuden, asiakastyytyväisyyden ja tuotteiden laadun parantuminen. Palvelumme tulee olla markkinoiden parasta. Urakoidemme suorittaminen tulee olla asiakkaiden tilausten mukaisia. Pyrimme 0-virhesuorituksiin ja 0-tapaturmiin. Tulemme tekemään projektimme asiakkaalle niin helpoksi, kuin se vain on mahdollista.

Olemme sitoutuneet toimintajärjestelmän vaikuttavuuden jatkuvaan parantamiseen ISO 9001-standardin periaatteiden mukaisesti.

 

Ympäristöpolitiikka
Ympäristöpolitiikan pääkohdat ovat seuraavat:

 • Vastuu ympäristöstä
  Purkupiha Group Oy toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Otamme vastuun ympäristöstämme ja olemme selvillä toimintamme ympäristövaikutuksista valvomalla ja tutkimalla niitä. Yrityksemme on osaava, kokenut ja ympäristövastuullinen henkilökunta ja työnjohto. Motivoimme työntekijöitämme huomioimaan työhönsä liittyvät ympäristö-, turvallisuus- ja työsuojeluasiat koulutuksen ja sisäisen tiedottamisen avulla.

 

 • Jatkuvan parantamisen periaate
  Purkupiha Group Oy vähentää haitallisia ympäristövaikutuksiaan noudattamalla ennaltaehkäisyn ja jatkuvan parantamisen periaatetta. Myös mahdollisissa häiriötilanteissa haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan. Uusia hankkeita suunniteltaessa selvitetään niiden ympäristövaikutukset sekä käytetään hankkeiden toteutuksessa taloudellista, ympäristön kannalta parasta tekniikkaa.

 

 • Elinkaaren huomioiminen
  Purkupiha Group Oy pitää käyttämänsä koneet ja laitteet uudenveroisina. Laitteita huolletaan siten, että niiden käyttö on taloudellista ja käyttöikä mahdollisimman pitkä. Alihankkijoita valitessa kiinnitetään huomiota alihankkijan ammattitaidon lisäksi myös heidän käyttämänsä kaluston kuntoon.

 

 • Jätteiden kierrätys- ja hyötykäyttöasteen maksimointi
  Purkupiha Group Oy minimoi syntyvän hyötykäyttökelvottoman jätteen määrän tehokkaalla raaka-aineiden kierrätyksellä sekä kehittämällä syntyvän rakennusjätteen hyötykäyttöä. Tavoitteena on lisätä kierrätykseen ja hyötykäyttöön menevän purkujätteen osuutta mahdollisimman lähelle 100 prosenttia sekä pitää huoltojätteen määrä alhaisena. Pyrimme nopeasykliseen kierrätykseen ilman välivarastointia suoraan urakkapaikalta hyötykäyttäjälle, jolloin ylimääräiset kuljetukset eivät rasita ympäristöä.

 

 • Yhteistyövelvoite
  Purkupiha Group Oy edellyttää yhteistyökumppaneiltaan vastuullista suhtautumista ympäristöön ja Purkupiha Oy:n ympäristöpolitiikan periaatteiden noudattamista samoin kuin mekin otamme huomioon toiminnassamme yhteistyökumppaniemme tavoitteet ja velvoitteet. Pyrimme toimimaan edelläkävijänä ympäristöasioiden hallinnassa ja huomioimisessa purkualalla.

 

 • Avoin vuorovaikutus ja tiedotus
  Pyrimme aktiiviseen ja avoimeen vuorovaikutukseen asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja muiden sidosryhmien kanssa tiedottamalla toiminnastamme ja ympäristömme tilasta avoimesti.

 

 • Viranomaisvaatimusten huomioiminen
  Purkupiha Group Oy kehittää toimintaansa ottamalla huomioon asiakkaidensa ja ympäröivän yhteiskunnan odotukset sekä ympäristölainsäädännön asettamat vaatimukset.

  Jätä tarjouspyyntö

  Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!

  Jätä tarjouspyyntö