Murskausnäytös Laakson sairaalan purkutyömaalla - Purkupiha

Järjestimme syyskuussa yhdessä SRV Rakennuksen, Helsingin kaupungin kiertotalousklusterin, Suomen purkuliikkeiden liiton (FDA) sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n kanssa Laakson yhteissairaalan purkutyömaalla murskausnäytöksen, johon oli kutsuttu viranomaisia ja rakennusalan asiantuntijoita. Paikalle saapui noin 25 betonin murskauksen kanssa tekemisissä olevaa tahoa. Näytöksellä halusimme osoittaa, ettei betonin murskaamisesta työmaalla aiheudu muita purkutöitä suurempia ympäristövaikutuksia.

Tarkoituksena oli demonstroida betonin murskauksessa syntyviä melu- ja pölyvaikutuksia. Lupakäsittelyssä betonin murskaus rinnastetaan kiven murskaukseen, vaikka näiden todelliset ympäristövaikutukset eivät vastaa toisiaan. Usein harhaluulo on, että betonin murskaus lisää purkutyömaan kokonaismelupäästöjä, ollen kovin äänekästä ja siitä syntyvä pöly pilaa ilmaa. Todellisuudessa kiven ja betonin murskauksen melupäästöt ovat aivan eri luokkaa, eikä niitä sen vuoksi pitäisi suoraan rinnastaa toisiinsa. Betoni on materiaalina huokoista ja pehmeää verrattuna kovaan graniittikiveen, joten murskaamisen melutasotkaan eivät näin vastaa toisiaan. Pölyäminen on hallittavissa mm. purkuprosessin eri vaiheissa toteutetulla kastelulla ja jos työt tehdään oikein niin se on kaikkiaan hyvin vähäistä. Murskaus ei nosta purkamisen kokonaispölypäästöjä. Näiden vaikutusten ei tulisi olla esteenä murskaamiselle.

Nyt olimme murskaamassa keskellä toimivaa sairaala-aluetta, erityisen herkällä alueella, jonka ympärillä on myös asutusta. Näin ollen melun- ja pölyn hallinnan merkitys korostui. Ammattimaisella toiminnalla asiat saadaan järjestymään ja purkutyömaan sekä naapureiden arki sujuu mutkattomasti. Murskaaminen on tärkeä osa rakennuksen purkamista ja tahtotilamme on tehdä massojen käsittelystä osa purkuprosessia. Nyt sitä säätelee oma lainsäädäntönsä, jossa se rinnastuu graniittikiven murskaukseen, mikä on täysin eri prosessi.  Me purkajat haluamme murskata betonin työmaalla ympäristö- ja kustannussyistä. Purkubetonin ajaminen muualle murskattavaksi aiheuttaa paitsi suuria lisäkustannuksia, myös ylimääräisiä päästöjä.

Asiaa tarkastellessa onkin hyvä muistaa työmaalla murskauksen myönteiset ympäristövaikutukset, jotka syntyvät kun betonit voidaan kuljettaa työmaalta suoraan hyödynnyskohteeseen ja näin vältytään merkittävältä edestakaiselta rekkarallilta.

    Jätä tarjouspyyntö

    Tarvitsetko lisätietoja palveluistamme, tarjouksen purku-urakallesi vai heräsikö jotain muuta kysyttävää? Jätä meille yhteystietosi ja viesti, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä!

    Jätä tarjouspyyntö