Sopimusehdot - Purkupiha
 1. Purkupiha Oy:llä on oikeus siirtää erääntyneet saatavat perintäyhtiölle ja tästä voi aiheutua asiakkaalle erilaisia maksumuistutus- ja perintäkuluja perintäyhtiön (Visma Financial Solutions Oy) ajantasaisen hinnaston mukaisesti.
 2. Purkupiha Oy on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta voimassa olevan hinnaston mukaisen maksumuistutusmaksun.
 3. Purkupiha Oy on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta voimassa olevan hinnaston mukaisen laskutuslisän sekä punnitusmaksun.
 4. Purkupiha Oy:llä on oikeus määritellä luottoraja ja muuttaa sitä, jos Purkupiha Oy katsoo sen tarpeelliseksi.
 5. Kaikista jätekuormista Purkupiha Oy vaatii lain mukaisen siirtoasiakirjan.
 6. Asiakas vastaa vaa’alla annettujen tietojen paikkansa pitävyydestä ja laskutuksen tarvitsemat viitetiedot on annettava etukäteen, laskutuksen ja raportoinnin helpottamiseksi.
 7. Purkupiha Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, jos Purkupiha Oy katsoo asiakkaan taloudellisen aseman muuttuneen siten, että Purkupiha Oy:n saatavien maksu vaarantuu tai Purkupiha Oy katsoo irtisanomisen muusta syystä välttämättömäksi.
 8. Tilisopimusasiakkaiden maksuehto on 14pv netto ja Purkupiha Oy oikeutettu perimään erääntyneille laskuille 16% viivästyskoron.
 9. Hyväksymällä sopimusehdot asiakas antaa suostumuksensa siihen, että lomakkeeseen tallennetut tiedot tallennetaan Purkupiha Oy:n asiakastietorekisteriin ja tietoja käsitellään voimassa olevan rekisteriselosteen mukaisesti. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin.
 10. Asiakas sitoutuu Purkupiha Oy:n voimassa olevaan hinnastoon, mikäli asiakkaan kanssa ei ole muuta sovittu.
 11. Asiakas sitoutuu noudattamaan Purkupiha Oy:n voimassa olevaa lajitteluohjetta.
 12. Purkupiha Oy:llä on oikeus muuttaa asiakkaan toimittamien jätteiden tyyppiä ja laatuluokkaa, mikäli Purkupiha Oy kokee sen tarpeelliseksi. Tämä voi vaikuttaa asiakkaan maksamaan vastaanottohintaan hinnaston mukaisesti.
 13. Purkupiha Oy:llä on oikeus muuttaa asiakkaan toimittamien metallien tyyppiä ja laatuluokkaa, mikäli Purkupiha Oy kokee sen tarpeelliseksi. Purkupiha Oy:llä on myös oikeus tehdä metallikuormista laatuvähennyksiä. Nämä toimenpiteet voivat vaikuttaa asiakkaalle maksettavaan hyvityshintaan.
 14. Tili on yrityskohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muiden kuin sopimuksessa mainittujen käyttöön. Tilinhaltija on vastuussa kaikista tilille tehdyistä ostoista.
 15. Purkupiha Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys valokuvalla varustetusta henkilöllisyystodistuksesta.
 16. Muut tarkentavat ehdot sovitaan erillisessä liitteessä tai palvelusopimuksessa.
Jätä tarjouspyyntö